Home » Nettsider » Bruk av andre foretakslogoer

I visse tilfeller kan det være at du ønsker å benytte logoer fra andre selskaper på nettsiden din. Kanskje vil du bruke selskapet som et eksempel på noe? Du skriver om et emne som det aktuelle selskapet har kunnskap om, eller selger relaterte produkter til? Som hovedregel er en firmalogo så kalt intellektuell eiendom, og kan ikke kopieres uten samtykke fra firmaet. I en del tilfeller er skriftlig formell avtale om bruk av logoen derfor nødvendig. I noen av disse situasjonene er det nok med en bekreftelse på e-post om avtale av bruk av logoen.

logo-design

Ulike grensetilfeller

Det er ikke alltid nødvendig med skriftlig tillatelse, så lenge bruken din av logoen er rimelig. Hva er så rimelig bruk av logoer som tilhører andre selskaper? Si at du skal videreselge et produkt. Bilder du har av produktet viser fram logoen til firmaet som produserte produktet. Dette er rimelig bruk av logoen, og vil nok ikke bli ansett som et brudd på noen lov. Videre, er det slik at dersom du har for eksempel en blogg, og du ønsker å skrive en artikkel om ulike firmaer som utfører en bestemt tjeneste eller tilbyr et bestemt produkt, er dette trolig rimelig bruk. Se for eksempel denne samlesiden som gir kunder oversikt over ulike aktører som tilbyr forbrukslån, fair-laan.no, der logoene oppgis som del av informasjonen om aktørene som omtales på siden.

Ved usikkerhet – spør!

Dersom du bare virkelig liker en logo, og benytter denne som bakgrunn på en nettside som ikke har noen forbindelse til det aktuelle foretaket, er dette et tydelig eksempel på bruk som vil være ansett som urimelig. Dersom du er i tvil om din bruk av et annet foretaks logo er rimelig eller ikke, kan det være lurt å sende foretaket en e-post. De fleste firmaer vil være glade for at selskapet får ulike former for eksponering.