Home » Nettsider » Kundeservice

Spør du noen hva kundeservice er kan du få like mange ulike svar som personer du har spurt. For noen er kundeservice rett og slett å bli forstått og hørt. Eller sett. For andre igjen kan kundeservice være god kunnskap og informasjon. Hovedpoenget er at kundeservice handler om kjøp av varer og tjenester, og kundeservice har betydning for hvilke følelser kjøperen sitter igjen med. Kundeservice kan være alfa og omega for gjenkjøp.

Klager

Kundeservice handler mye om hvordan en bedrift håndterer en klage. I noen tilfeller kan faktisk en klage føre noe positivt med seg. Det gjelder å se på klagen som en mulighet til å gjøre et godt inntrykk. Dersom en kunde får klagen sin behandlet på en positiv måte, setter dette spor hos kunden. En negativ opplevelse ble snudd til et positivt minne. Kunden husker ofte dette bedre enn han husker et kjøp som gikk helt av seg selv.

Tid og ressurser

Mange bedrifter føler at de ikke har tid nok til å yte god kundeservice. Man trenger ressurser. Ressurser som ikke finnes. Heldigvis tilbyr Kundo et smart verktøy for bedre kundeservice. På denne måten kan de som er profesjonelle på kundeservice ta seg av den biten, slik at bedriften kan håndtere produksjonen.